Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii

Kampania Przeciw Homofobii

Przeciw przemocy i dyskryminacji.

BIO

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pracujemy na rzecz Polski różnorodnej i szanującej prawa wszystkich obywateli i obywatelek. Stowarzyszenie zostało założone w 2001 roku i posiada status organizacji pożytku publicznego.

back to top